Victorie Zomerkamp Home Algemeen Historie Kamp 2013 Kamp 2014 Spelletjes Gastenboek
Inschrijving  1. Inschrijven kan alleen middels een compleet ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en onder aanbetaling van €  10,- inschrijfgeld per deelnemer(ster).  2. Deelname is alleen mogelijk voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar, waarbij de leeftijd op de dag van vertrek (19  juli 2014) wordt aangehouden. Deelname is voor kinderen in de leeftijd van 13 en 14 jaar niet mogelijk indien zij niet  eerder hebben deelgenomen aan het Victorie Zomerkamp.  3. De inschrijving kan alleen worden gedaan bij Niki Klerks (Genemansstraat 12 te Dordrecht), Marian van Es (Korte  Scheidingsweg 8) of op de open dag van Buurt- en Speeltuinvereniging Victorie, Heijsterbachstraat 103 te Dordrecht  (zaterdag 5 april 2014) vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur. Deelnemers van het Victorie Zomerkamp 2013 kunnen zich  vanaf 6 maart 2014 inschrijven voor het Victorie Zomerkamp 2014. De inschrijving is voor overigen pas mogelijk vanaf  de eerder genoeme open dag van Victorie om 11.00 uur.  4. Annulering kan alleen schriftelijk. Het Victorie Zomerkamp betaalt bij annuleren tot drie weken voor vertrek 100% van  het kampgeld terug. Bij annuleren binnen drie weken voor vertrek is er geen recht op teruggave.  5. De organisatie van het Victorie Zomerkamp, alsmede Buurt- en Speeltuinvereniging Victorie, heeft het recht om  kinderen, zonder opgaaf van redenen, deelname aan het kamp te weigeren. Mocht besloten worden deelname van  een kind niet te accepteren, dan wordt dit schriftelijk bericht en zal het volledige kampgeld worden teruggestort. Indien  blijkt dat het formulier niet naar waarheid is ingevuld, houden wij het recht voor deelname van een kind aan het kamp,  zowel voor als tijdens het kamp, niet (meer) te accepteren. Indien een deelnemer(ster) tijdens het kamp van verdere  deelneming wordt uitgesloten, zijn de ouders/verzorgers verplicht ervoor te zorgen dat deze deelnemer(ster) de  locatie binnen 12 uur heeft verlaten. Alle kosten hiervan zijn geheel voor eigen rekening.  Betaling  6. De inschrijving is pas definitief op het moment dat het gehele verschuldigde bedrag is voldaan. Het gehele  verschuldigde bedrag dient uiterlijk vier weken voor de vertrekdatum te zijn voldaan. Betaling van het verschuldigde  bedrag kan (met uitzondering van het inschrijfgeld) alleen via onze bankrekening 547 91 94 t.n.v. Kamp Victorie 2014  Dordrecht of, na overleg, contant bij onze hoofdleiding Charles van der Pijl (telefoon 06 – 42 08 93 76). Informatie  over de betaling, alsmede bevestiging van inschrijving, wordt circa begin/half mei 2014 naar de (ouders/verzorgers  van de) deelnemers verstuurd. Indien het verschuldigde bedrag niet tijdig is voldaan, behouden wij het recht voor het  betreffende kind deelname aan het Victorie Zomerkamp te ontzeggen.  7. De kosten voor deelname aan het Victorie Zomerkamp 2014 bedragen € 122,50 per deelnemer(ster) voor leden van  Buurt- en Speeltuinvereniging Victorie en € 137,50 voor niet-leden. Deze prijs is inclusief het inschrijfgeld. Indien meer  kinderen van één gezin deelnemen, wordt een korting van € 5,- doorberekend voor ieder tweede en daaropvolgende  kind. De ledenprijs wordt alleen gehanteerd voor kinderen binnen een gezin met lidmaatschap (dus geen  ‘grootouder’-lidmaatschap), waarvan de contributie voor het jaar 2014 uiterlijk op de open dag van Buurt- en  Speeltuinvereniging Victorie (zaterdag 5 april 2014) is voldaan.  8. Indien een deelnemer(ster), om welke reden dan ook, later aankomt op het kamp of eerder naar huis gaat, bestaat er  geen recht op teruggave van (een gedeelte van) het kampgeld.  Zie volgende pagina voor vervolg algemene voorwaarden Victorie Zomerkamp 2014!
Algemene voorwaarden Victorie Zomerkamp 2014 (1/2)