Victorie Zomerkamp Home Algemeen Historie Kamp 2013 Kamp 2014 Spelletjes Gastenboek
Aansprakelijkheid  9. De organisatie van het Victorie Zomerkamp, alsmede Buurt- en Speeltuinvereniging Victorie, zijn niet aansprakelijk  voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.  10. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en  vrijwaart u de organisatie van het Victorie Zomerkamp, alsmede Buurt- en Speeltuinvereniging Victorie, van de  gevolgen van onjuiste verstrekking. Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven.  11. Indien een deelnemer(ster) medicijnen gebruikt, dienen deze de avond voor vertrek (op 18 juli 2014) te worden  afgegeven bij de voor het verstrekken van de medicijnen verantwoordelijke leiding van het Victorie Zomerkamp,  samen met een duidelijk doseringsschema. De hiervoor verantwoordelijke leiding zal de medicijnen op het juiste  moment aan de deelnemer(ster) uitreiken en er op toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet zijn  afgegeven of niet zijn voorzien van een duidelijk doseringsschema zijn wij niet verantwoordelijk.     Privacy  12. De gegevens die u aan de organisatie van het Victorie Zomerkamp verstrekt wordt alleen gebruikt voor het  organiseren van het Victorie Zomerkamp en om u op de hoogte te houden van activiteiten rond het Victorie  Zomerkamp. Ze zullen nooit aan derden worden verstrekt, met uitzondering aan medische instanties indien de  medische situatie van de deelnemer(ster) hier tijdens het kamp om vraagt.  13. U heeft het recht om uw gegevens in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken bij Charles van der Pijl (telefoon 06  – 42 08 93 76). Op uw verzoek zullen wij uw gegevens uit onze bestanden verwijderen. Dit verzoek dient schriftelijk te  worden gedaan bij Charles van der Pijl.  14. Tijdens het zomerkamp worden foto’s gemaakt. Een selectie hiervan kan worden geplaatst op onze website en op de  website van Buurt- en Speeltuinvereniging Victorie. Tevens zal een selectie worden getoond tijdens de multimedia-avond,  een DVD van deze selectie kan worden nabesteld door deelnemers van het Victorie Zomerkamp. Heeft u bezwaar tegen  plaatsing op de sites of vertoning, dan kunt u dit melden bij Charles van der Pijl.    Klachten 15. Klachten over het Victorie Zomerkamp dient u in eerste instantie te bespreken met de hoofdleiding van het Victorie  Zomerkamp, te weten Charles van der Pijl (telefoon 06 – 42 08 93 76). Indien u over de afhandeling van uw klacht  niet tevreden bent, kunt u uw klacht opnieuw indienen bij het bestuur van Buurt- en Speeltuinvereniging Victorie. Het  bestuur zal dan een onderzoek instellen. Het indienen van een klacht bij het bestuur kan alleen schriftelijk  geschieden. Over de behandeling wordt u schriftelijk geïnformeerd.    
Algemene voorwaarden Victorie Zomerkamp 2014 (2/2)